BRÖDERNAS VISION BÖRJADE MED KORV.

Bröderna Snellman konstaterade redan vid grundandet av företaget att ”om du vill ha god korv måste du göra den själv”. Familjeföretagets historia inrymmer många olika skeden.

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG

Tanken om ett företag som erbjuder världens bästa råvaror och livsmedelsprodukter föddes 1951, när Kurt och Lars Snellman började tillverka sina välkända korvar. Brödernas utgångspunkt var att ständigt förbättra kvaliteten, och detta blev inom kort en etablerad princip och Snellmans varumärke.

År 1956 ändrades företaget till aktiebolag och samtidigt kom de tre yngre bröderna Karl, Per och Henry med som delägare. När Snellmans Kött och Korv inledde verksamhet i en trähuskällare hade företaget tre kunder i Jakobstad.

1960-talet var en tid med stabil tillväxt. I slutet av årtiondet var Snellman redan vida känt som en tillverkare av högklassiga köttprodukter. Bröderna Snellman fick år 1976 ta emot Jakobstadsnejdens företagarpris, ett erkännande för framgångsrik och uppskattad företagsverksamhet.

ÅRTIONDENA I HÄNDELSER

1940: Kurt och Lars Snellman inleder sin bana som lärlingar på Österbottens Kött.
1950: Bröderna Kurt och Lars grundar Snellmans Kött och Korv i Jakobstad.
1960: Snellman drivs av fem bröder. Företagsverksamheten expanderar till landsbygden.
1970: Steier-köttprodukterna ser dagens ljus. Försäljningskontor inrättas på olika håll i Finland och satsningar görs på köttmästarutbildning. Snellman klarar sig igenom oljekrisen.
1980: Snellman köper Jakobstads slakteri 1985. Företagets varumärke skapas.
1990: Snellmans nya logotyp offentliggörs och företaget får en webbplats. Företagsverksamheten utvidgas till marknaden i södra Finland. Fabriken på Granholmen invigs.
2000: Kokkikartano blir en del av Snellmankoncernen.
2020: Snellmankoncernen delas in i två verksamhetsområden: Färdigmat och Köttförädling.

SKEDEN I SNELLMAN PROS HISTORIA

År 2008 grundade Snellmankoncernen dotterbolaget Snellman Trading Oy, som fick ansvaret för försäljningen till hotell, restauranger och storkök. År 2011 förvärvade Snellman företaget IceCool Oy, som fungerade som import- och marknadsföringsbolag inom djupfrysta produkter för storkök.
Trading och IceCool var separata bolag fram till utgången året, men under 2012 slogs funktionerna ihop under namnet IceCool Oy. År 2015 bytte företaget namn till Snellman Pro.

SNELLMANKONCERNEN

Livsmedelskoncernen Snellman är känd för sina högklassiga produkter och starka varumärken. Utöver i Finland har koncernen verksamhet i Sverige, där vi har namnet Snellman Sverige AB.

Våra varumärken inom köttförädling är Herr Snellman, Familjen Snellman, MUSH, Fodax och Figen. Våra varumärken inom färdigmat är Kokkikartano, Mr. Panini, Carolines Kök och Snellman Pro.

1990-talet var ett årtionde av stora investeringar och utvidgningar. Den kraftiga tillväxten fortsatte även under 2000-talet genom företagsförvärv i Finland och Sverige. Sedan 2005 har Snellman verkat som en koncern och i dag är verksamheten indelad i två affärsområden: Köttförädling och Färdigmat.

Det lilla familjeföretaget har under årens lopp expanderat till en koncern, men vår verksamhet är alltjämt lika människonära och öppen. Inhemskt ursprung, samarbete med lokala producenter, rena råvaror och högklassiga produkter har varit kärnan i vår verksamhet i närmare sju årtionden.