Vi vill vara proffs varje dag.

Snellman Pro strävar efter att genom sitt agerande främja hållbarheten i hela sin leveranskedja och i all sin verksamhet.

Vi tar ansvar så att du inte behöver göra det

Vi visar respekt för människors och djurs välbefinnande, hållbart fiske och hållbar fiskodling samt för miljöns välbefinnande. Vi sörjer för att våra produkter håller hög kvalitet och är säkra, och vi kommunicerar ärligt och transparent. Vi arbetar för att uppnå våra mål genom att omarbeta vårt produktsortiment och ständigt utveckla hållbara och högkvalitativa rutiner i vår inköpskedja. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att öka hållbarheten tillsammans med hela Snellmankoncernen.

Kvalitet, säkerhet och gemensamt utvecklingsarbete

Vår ambition är att tillsammans med våra kunder vara en föregångare inom HoReCa-branschen i Finland nu och i framtiden. Det innebär att vi inte ger avkall på kvaliteten. Våra råvaror är alltid undersökta, säkra och rena. Snellmans finländska gris- och nötkött produceras på ett etiskt godtagbart sätt på våra familjegårdar. Våra samarbetspartner ute i världen lever upp till stränga kvalitetskriterier. Hållbar utveckling, ansvarstagande och rättvisa värderingar styr vårt arbete varje dag. Och viktigast av allt – vi utvecklar alla våra nya produkter i samarbete med våra kunder.
Endast på detta sätt kan vi kalla oss proffs och leva upp till namnet Pro.

Hållbarhet på Snellman Pro

  • Vi säkerställer våra leverantörers produktsäkerhet genom kvalitetscertifieringar och/eller kvalitetsrevisioner.
  • Vårt företag är medlem i BSCI (socialt ansvar) och tillsammans med organisationen BSCI främjar vi socialt ansvar i hela vår leveranskedja.
  • Vi säljer inte fisk som har rödlistats av WWF.
  • Vi väljer MSC- och ASC-certifierade fiskprodukter alltid om det är möjligt.
  • Vi främjar våra medarbetares välmående genom Snellmans program Bättre arbetsplats.
  • De av Snellmans Köttförädlings köttprodukter som vi representerar är inhemska och GMO-fria.
  • Vi främjar aktivt djurens och producenternas välbefinnande (Snellman: konceptet Lantgårdens Bästa, QW-mätningar, Sikava, Naseva, Kvalitetsansvar).