JÄRJESTÄJÄ
Snellmanin Kokkikartano Oy/Snellman Pro, Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava. Y-tunnus: 1554059-5 (jäljempänä ”Järjestäjä”)

OSALLISTUMISKELPOISUUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla kilpailupostausta Snellman Pron Facebook- tai Instagram-sivuilla.

KILPAILU-AIKA
Kilpailuun voi osallistua kilpailupostauksessa kerrottuun päivään asti.

KILPAILUN PALKINNOT
Palkintoina arvotaan 100 € arvoisia lahjakortteja, joilla voi ostaa palveluja ruokaa tarjoavista ravintoloista. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä huolehtii kilpailupalkintojen arpajaisverosta.