Snellman-konsernin ilmoituskanava

Mikä on ilmoituskanava, ja mihin sitä voi käyttää?

Ilmoituskanava on väylä yritykseen tai sen sidosryhmiin – yhteistyökumppaneihin, toimittajiin ja alihankkijoihin – liittyvistä väärinkäytösepäilystä ilmoittamiseen. Ilmoittajansuojalaki edellyttää, että ilmoittaja on saanut tiedon tai perustellun epäilyn rikoksesta tai rikkomuksesta työnsä yhteydessä. Tahallinen väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Huomioi, että ilmoituskanava ei ole tarkoitettu Snellman-konsernin tai siihen kuuluvien yritysten asiakaspalautteen tai reklamaatioasioiden hoitamiseen.

Kuka voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavaa käyttäen?

Ilmoittajana voi toimia kuka tahansa, jolla on läheinen suhde Snellman-konserniin, esimerkiksi työntekijä, entinen työntekijä, alihankkija, toimittaja, asiakas, osakkeenomistaja, hallituksen jäsen, työnhakija, työharjoittelija.

Ilmoituksen voi tehdä täysin anonyymina, ilmoittajan identiteetti ilmoittajana suojataan. Jos ilmoittaja kuitenkin antaa omat tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietojen käsittelyä tehdään selvittääksemme tapausta sekä mahdollisesti saattaaksemme asian viranomaisten esitutkintaan tai tutkinnan seurantaa varten.

Kuka käsittelee ilmoituksen?

Snellman-konsernin ilmoituskanava hallinnoidaan konsernitasolla, kanava sisältää kaikki konserniin kuuluvien yritysten ilmoitukset.

Snellman-konsernin sisällä raporttia ja ilmoituksia käsittelevät vain organisaatiossa nimetyt henkilöt, joita sitovat tiukat salassapitovelvoitteet. Snellman-konsernin ilmoituskanava järjestelmä on Webropolin ylläpitämä, pääsy tietoihin ja ilmoituksiin on kuitenkin vain Snellmanin raporttia käsittelevillä henkilöillä. Ilmoittajan IP osoite ei ole järjestelmässä tai Snellmanin tiedossa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, ja salassapitovelvollisuus on lain mukainen.

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoituksen voit jättää tämän linkin kautta tai käyttämällä QR-koodia ja seuraamalla annettuja ohjeita.

Ilmoitusta tehdessä, voi valita jättääkö ilmoituksen anonyymina, tai antaako yhteystietonsa. Järjestelmän luoma salasana on otettava talteen päästäkseen seuraamaan asian käsittelyä seurantasivulta. Salasanasi ei ole kenenkään muun tiedossa, joten sitä ei pysty palauttamaan. Mikäli et tallenna sinulle luotua salasanaa, et pääse katsomaan ilmoituksen eri vaiheita tai kommunikoimaan käsittelijöiden kanssa. Jos olet unohtanut tallentaa salasanan, sinun on jätettävä uusi ilmoitus. Ilmoituksen yhteydessä on mainittava aiemmin tehdystä ilmoituksestasi (mainitse päivämäärä ja aika, jolloin teit ilmoituksen).

Ilmoituksen seurantasivulle pääsee tästä linkistä.

Milloin saan vastauksen ilmoitukseen liittyen?

Ilmoitus kuitataan vastaanotetuksi 7 vuorokauden sisällä ilmoituksen jättämisestä. Käsittelyaika on kolme kuukautta, jota voidaan tarvittaessa pidentää. Mikäli on tarvetta pidentää selvittelyaikaa, ilmoitamme sinulle tästä erikseen.